dimecres, 18 de novembre de 2015

Racó d'ordinador

hola estem treballan la digestio. em portat de casa nostre informacio i em bist els organs mes importans . a lipad em buscat imformacio de la funcio dels organs:

boca
 feringe
  esofag
 
estomac
 fetge
pancrees
  intasti gros i prim
anus


Marc, Abril i Hamancire

Corregit amb ells:
Hola!
Estem treballant la digestió. Hem portat de casa nostra informació i hem vist els òrgans més importants. A l'ipad hem buscat informació de la funció dels òrgans.

boca
 faringe
  esòfag
 
estòmac
 fetge
pàncrees
  intestí gros i prim
anus