dimarts, 15 de març de 2016

Racó d'ordinador

Hola familias divendres 11 de març vam  anar a mullo parc a veuraals   als  animals bam   beura molts animals i ara us asplicarem  tots als animals cans anracurdem  al linx, baina,os bru,buldocs, geneta , cabre, escirol,musol  banyut, cabre  selbatxa ,gamarus ,vurru ,gallines galls , cerbols,isarts ,llop ,guineu ,porc sangla ,  falco ,aligot ,gamarus  i la marmota que no la vam beure perque astaba hivernan i aquets son  casi tots als animals .
ens u vam pasar molt bé.

Correcció conjunta:
Hola famílies. divendres  de març vam anar a Molló Parca veure els animals. Vam veure molts animals i ara us explicarem tots els que recordem: el Linx, la daina, l'os bru, els voltons, la geneta, la cabra, l'esquirol, el mussol banyut, la cabra salvatge, el gamarús, el burru, les gallines i el gall, els cérvols, l'isard, els llops, la guineu, el porc senglar, el falcó, l'aligot i la marmota. Aquesta no la vam poder veure perquè estava hivernant. I aquests són gairebé tots els animals. 
Ens ho vam passar molt bé! 

Èlia i Walid