dimarts, 17 de maig de 2016

Racó d'ordinador

 Hola  families  avui  a  racons  no  ens  posabem  dacort  em  el  que  us envieriem  hi el final em desidit esplicausa el que  vuldriam  ser  de grans,jo  en  Joan  m´agradaria  ser  anjinie  de  legos,perque  axi  estaria  muntan  legos   tot  el  dia,jo  l´ARNAU   volddria   fer  robots  d'animals  perque  tindria  moltes  mascotes  i  jo en GERARD m´agradria ser estronauta perque axi podria explorar els planetas.

  
Correcció conjunta:
Hola famílies avui a racons no ens posàvem d'acord amb el que us enviaríem, i al final hem decidit explicar-vos el que voldríem ser de grans. 
Jo, en Joan m'agradaria ser enginyer de Legos, perquè així estaria muntant legos tot el dia. 
Jo, l'Arnau voldria fer robots d'animals, perquè així tindria moltes mascotes. 
I jo, en Gerard m'agradaria ser astronauta perquè així podria explorar els planetes. 


Gerard, Arnau i Joan