dimarts, 11 d’octubre de 2016

Taller d'emocions : MA ME MI MO MU M'ESTIMO

 Avui avingut  un sañor que asdeia Albert i anza ansañat un conta casdeia Malena balena i em jugat a las amusion .
Anza repertit per grups  ianza donat una tarjeta de amozions .
iem fet  caraes amb la tarjeta.Als altres  utanian que andavina siera alagria o tristesa sorpesa por

Mariamu ,Adam i Fatu.


Corregit amb els nens:

Avui ha vingut un senyor que es deia Albert. Ens ha ensenyat un conte que es deia Malena Balena. Hem jugat a les emocions.

Ens ha repartit per grups i ens ha donat una targeta d’emocions. Hem fet cares segons el que deia la targeta.Els altres ho tenien que endevinar si era : alegria,o  tristesa,sorpresa,  por….